Εκτροπή προώθηση κλήσης

Εκτροπή προώθηση κλήσης
Για να ενεργοποιήσετε την εκτροπή προώθηση κλήσης στην Τηλεγραμματεία – Γραμματειακή Υποστήριξη από σταθερό ΟΤΕ πρός τον Προσωπικό Αριθμό που σας χορήγησε η Γραμματειακή Υποστήριξη, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες :

Ενεργοποίηση Προώθησης στην Τηλεγραμματεία για όλες τις κλήσεις που δέχεστε:
Πιέστε 21Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλλημένο :
Πιέστε 67Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν μια κλήση μένει αναπάντητη :
Πιέστε 61Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να ακυρώσετε τις προωθήσεις :
Ανάλογα με την εκτροπή που έχετε ενεργοποιήσει πατήστε #(τον κωδικό της ενεργοποιημένης εκτροπής π.χ. 21)# και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Cosmote

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεγραμματεία από κινητό cosmote πρός τον Προσωπικό Αριθμό που σας χορήγησε η Γραμματειακή Υποστήριξη, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες :

Ενεργοποίηση Προώθησης στην Τηλεγραμματεία για όλες τις κλήσεις που δέχεστε :
Πιέστε *21Προσωπικός Αριθμός# και πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Ενεργοποίηση Προώθησης για τις περιπτώσεις που θα είστε Εκτός Δικτύου ή το κινητό σας είναι κλειστό :
Πιέστε *62Προσωπικός Αριθμός# και πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλλημένο :
Πιέστε *67Προσωπικός Αριθμός# και πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν μια κλήση μένει αναπάντητη :
Πιέστε *61Προσωπικός Αριθμός# και πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να ακυρώσετε όλες τις προωθήσεις :
Πιέστε ##002# και πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Vodafone

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεγραμματεία από κινητό Vodafone πρός τον Προσωπικό αριθμό που σας χορήγησε η Γραμματειακή Υποστήριξη, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες :

Ενεργοποίηση Προώθησης στην Τηλεγραμματεία για όλες τις κλήσεις που δέχεστε :
Πιέστε *21Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Ενεργοποίηση Προώθησης για τις περιπτώσεις που θα είστε Εκτός Δικτύου ή το κινητό σας θα είναι κλειστό :
Πιέστε *62Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλλημένο :
Πιέστε *67Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν μια κλήση μένει αναπάντητη :
Πιέστε *61Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να ακυρώσετε όλες τις προωθήσεις :
Πιέστε ##002# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Wind

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεγραμματεία από κινητό Wind πρός τον Προσωπικό Αριθμόπου σας χορήγησε η Γραμματειακή Υποστήριξη, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες :

Ενεργοποίηση Προώθησης στην Τηλεγραμματεία για όλες τις κλήσεις που δέχεστε :
Πιέστε *21Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Ενεργοποίηση Προώθησης για τις περιπτώσεις που θα είστε Δικτύου ή το κινητό σας είναι κλειστό :
Πιέστε *62Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλλημένο :
Πιέστε *67Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν μια κλήση μένει αναπάντητη :
Πιέστε *61Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να ακυρώσετε όλες τις προωθήσεις :
Πιέστε ##002# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Leave a Comment