Οι Δοκιμαστικοί έκδοση του τSIP

 

 1.  Μπορείτε να κάνετε  Search  μέσω του  Google CSE

 

 2.  Απεριόριστές Δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις από το κινητό σου  προς όλα τα αμερικάνικα  Toll Free 001800

 

 3.Δωρεάν από το κινητό σου  40 Λεπτά το μήνα  προς Ελλάδα σταθερά 16 Λεπτά προς Ελλάδα  κινητά

 Αμερική  Κινητά Σταθερά

 Ρουμανία Κινητά Σταθερά  &  Αγγλία & Ρωσία

 

4.Απεριόριστες  κλήσης  και αποστολή μηνυμάτων  μεταξύ  τον  χρηστών TSIP

 

Εάν   έχετε απορίες  συμβουλευτείτε το κανάλι μας στο YouTube

 

Με την πάροδο  του χρόνου, θα ενσωματώσουμε και άλλες

 υπηρεσίες που θα ανακοινωθούν με Push Notification

 

 Δωρεάν Δοκιμή  με Τρία απλά Βήματα

Θέλω να  αγοράσω Χρόνο Ομιλίας

 

Προσωρινά  Βρισκόμαστε σε δοκιμαστικό στάδιο  και δεν διαθέτουμε προς πώληση

χρόνο ομιλίας όλη οι χρήστες  που θα έχουνε εγκαταστημένη  την εφαρμογή

θα ενημερωθούνε με γραπτό  μήνυμα

 

                                                                                                                                                                                   

Επιμένων Ελληνικά Νικά

 

 

Οι Δοκιμαστικοί έκδοση του τSIP

 

 1.  Μπορείτε να κάνετε  Search  μέσω του  Google CSE

  2.  Απεριόριστές Δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις από το κινητό σου  προς όλα τα αμερικάνικα  Toll Free 1800

 

 3.Δωρεάν από το κινητό σου  40 Λεπτά το μήνα  προς Ελλάδα σταθερά  16 Λεπτά προς Ελλάδα  κινητά

Αμερική  Κινητά Σταθερά

 Ρουμανία Κινητά Σταθερά  &  Αγγλία & Ρωσία

 

4.Απεριόριστες  κλήσης  και αποστολή μηνυμάτων  μεταξύ  τον  χρηστών TSIP

 

Με την πάροδο  του χρόνου, θα ενσωματώσουμε και άλλες

 υπηρεσίες που θα ανακοινωθούν με Push Notification

 

Εάν   έχετε απορίες  συμβουλευτείτε το κανάλι μας στο YouTube

 

 Δωρεάν Δοκιμή  με Τρία απλά Βήματα

 

 

 

 

Οι Δοκιμαστικοί έκδοση του τSIP

 

 1.  Μπορείτε να κάνετε  Search  μέσω του  Google CSE

 2.  Απεριόριστές Δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις από το κινητό σου

 προς όλα τα αμερικάνικα  Toll Free 001800

 

 3.Δωρεάν από το κινητό σου  40 Λεπτά  Ελλάδα σταθερά 16 Λεπτά προς Ελλάδα  κινητά

 Αμερική  Κινητά Σταθερά

 Ρουμανία Κινητά Σταθερά  &  Αγγλία &Ρωσία

 

4.Απεριόριστες  κλήσης  και αποστολή μηνυμάτων  μεταξύ  τον  χρηστών TSIP

 

Με την πάροδο  του χρόνου, θα ενσωματώσουμε και άλλες

 υπηρεσίες που θα ανακοινωθούν με Push Notification

 

Εάν   έχετε απορίες  συμβουλευτείτε το κανάλι μας στο You Tube

 

 Δωρεάν Δοκιμή  με Τρία απλά Βήματα

 

 

Οι Δοκιμαστικοί έκδοση του τSIP

 

 1.  Μπορείτε να κάνετε  Search  μέσω του  Google CSE

 

  2.  Απεριόριστές Δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις από το κινητό σου  προς όλα τα αμερικάνικα  Toll Free 001800

 

 3.Δωρεάν από το κινητό σου  40 Λεπτά το μήνα   Ελλάδα σταθερά 16 Λεπτά  Ελλάδα  κινητά

  Αμερική  &  Ρουμανία

  Αγγλία & Ρωσία

 

4.Απεριόριστες  κλήσης  και αποστολή μηνυμάτων  μεταξύ  τον  χρηστών TSIP

 

Με την πάροδο  του χρόνου, θα ενσωματώσουμε και άλλες

 υπηρεσίες που θα ανακοινωθούν με Push Notification

 

Εάν   έχετε απορίες  συμβουλευτείτε το κανάλι μας στο

 You Tube

 

 Δωρεάν Δοκιμή  με Τρία απλά Βήματα

 

 

 

Οι Δοκιμαστικοί έκδοση του τSIP

 

 

 1.  Μπορείτε να κάνετε  Search  μέσω του  Google CSE

 

 2.  Απεριόριστές Δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις από το κινητό σου  προς όλα τα αμερικάνικα  Toll Free 001800

 

 3.Δωρεάν από το κινητό σου  40 Λεπτά το μήνα   Ελλάδα σταθερά 16 Λεπτά  Ελλάδα  κινητά.   Αμερική  Κινητά Σταθερά

 Ρουμανία Κινητά Σταθερά  &  Αγγλία

 

4.Απεριόριστες  κλήσης  και αποστολή μηνυμάτων  μεταξύ  τον  χρηστών TSIP

 

Με την πάροδο  του χρόνου, θα ενσωματώσουμε και άλλες

 υπηρεσίες που θα ανακοινωθούν με Push Notification

 

Εάν   έχετε απορίες  συμβουλευτείτε το κανάλι μας στο YouTube

 

 Δωρεάν Δοκιμή  με Τρία απλά Βήματα

 

Θέλω να  αγοράσω Χρόνο Ομιλίας.

Ποια είναι η διαδικασία και οι τιμές

 

 

Βρισκόμαστε σε δοκιμαστικό στάδιο  και προσωρινά δεν διαθέτουμε

 χρόνο ομιλίας όλη οι χρήστες  που έχουνε εγκαταστήσει την εφαρμογή

θα ενημερωθούνε με γραπτό  μήνυμα

 

 

 

Επιμένων Ελληνικά Νικά